Wallpaper

Rizal ang Mangangatha

Si Jose Rizal bilang Mangangatha

Ni Marija Kara I. Echavez

Nilikha ni Jose Rizal ang isang klase ng “cigarette lighter” na tinatawag na sulpakan at ipinadala niya ito kay Blumentritt noong 1887 bilang isang regalo. Gumagamit ito ng “compressed air mechanism.”

Habang nasa Dapitan siya, gumawa din si Rizal ng makinang gawa sa kahoy para sa paggawa ng “bricks." Nakapag gawa ito ng 6,000 bricks araw-araw. Isang malaking tulong sa kanya at nakapagbawas ng pagod at oras. (Enciso 2003, 6)

Orange Line
Dirt Over

Sulpakan

Arrow
This Site Was Created Using Wix.com . Create Your Own Site for Free >>Start